fbpx

Waar de kerkelijke roots van Warmond wortel geschoten hebben

De oude toren

De ruïne van de oude Matthias- of Matthijskerk, die zich bevindt bij de Oude Toren is ontstaan tijdens het beleg van Leiden in 1573. Leidenaars verwoestten toen de kerk (en de beide kloosters) om te voorkomen dat de Spanjaarden daarin een veilig heenkomen konden vinden.

Maar al in de 11e eeuw stond naast de toren het klooster St. Ursula of de 1000 Maagden. Dit klooster was via een onderaardse gang met de kerk verbonden. Wat nu nog resteert, is een schilderachtige plek met middeleeuwse ruïnemuren en een bijzondere flora.

Een klein deel van de onderaardse kloostergang is nog in tact. Er liggen nog enkele opmerkelijke graven, bijvoorbeeld die van Jacob van den Woude, heer van Warmond, uit 1398 en een grafmonument van de Oud-Katholieke kerkleiders, de Jansenisten.

In 1579 liet de Heer van Warmond het koor der kerk weer opbouwen en gaf het aan de “gereformeerden” in gebruik. Het eigendom der kerk bleef aan de Heren en Vrouwen van Warmond. Zelf bleven zij trouw aan de R.K. kerk.

In z’n huidige vorm dateert de toren waarschijnlijk uit de 15e eeuw en deze zal zeker opgetrokken zijn op resten van voorgaande torens. Duidelijk is te zien dat de kerk om de toren heen gebouwd is en er tegenaan, zodat we veilig kunnen aannemen dat de toren flink wat ouder is dan de kerkrestanten. Daar wijzen ook de enorme kloostermoppen wel op die aan de voet van de toren in het metselwerk te vinden zijn. Er wordt beweerd dat het de grootste bakstenen van Nederland zijn n.l. 43 en 49 cm lang. De toren is steeds onderdeel gebleven van de gedeeltelijk weer opgebouwde kerk. Nadat in 1874 de nieuwe Hervormde Kerk aan de Herenweg in gebruik is genomen, blijft de toren eigendom van de Hervormde Gemeente. In 1968 wordt alleen de toren voor het symbolische bedrag van fl. 1,00 aan de burgerlijke gemeente Warmond verkocht. De laatste restauratie dateert uit 1975.

De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente te Warmond.

Adres

Mgr. Aengenentenlaan- hoek Klinkenberg

Laan van Oostergeest – Klinkenberg

Coördinaten: 52,198887 4,497041