Selecteer een pagina

Op de Warmondse en Kaagse wateren is steeds vaker een mooie traditionele platbodem te zien: de Kagenaar “Hylke Tromp”. Vrijwilligers zorgen niet alleen voor het onderhoud van dit varend cultureel erfgoed, maar vormen ook de bemanning bij wedstrijden en bij recreatieve tochten.

Het schip, eigendom van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond, is een eeuw oud en in 2000 van de ondergang gered en op de werf van Jachtbouw Aad Juffermans onder handen genomen. In 2006 was de restauratie gereed en is de boot weer in de vaart gekomen.

Bij de doop kreeg het schip de naam Hylke Tromp. Hylke Tromp was ambtenaar op het gemeentehuis van Warmond en was de eerste keer- meester van de Strontrace en oprichter van de Stichting Zeilvaart Warmond.

Het motto van de stichting is: “De Hylke Tromp is er ook voor u!”.

De oorspronkelijke bouwer van het schip is onbekend. Het schip is zover
bekend echter altijd bij Warmondse bedrijven in gebruik geweest. Het heeft dienst gedaan op de Eendenkooi van Warmond, het baggerbedrijf van Schooneboom en Van de Gevel, destijds gevestigd aan de Groote Sloot, en werd tenslotte gekocht door boerderij Van der Voort aan de burgemeester Ketelaarstraat.
Bij Schooneboom en Van de Gevel deed het schip dienst als kolenbevoorradingsschip voor de baggermolens. In de deklijst op het achterdek is nog een herinnering aan die tijd terug te vinden. Daar staat namelijk als aanduiding het kenteken SG5 opgelast.

De kostbare restauratie was mogelijk door bijdragen van onder meer Warmondse ondernemers. Ook het jaarlijkse onderhoud kost –zoveel zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers – veel geld.
Gelukkig zijn er een kleine dertig enthousiaste Vrienden van de Hylke Tromp. Dit zijn donateurs die jaarlijks een bijdrage geven om het schip in de vaart te houden.

Ook zijn de laatste jaren gelden ontvangen van het Fonds 1818 en het Jacoba van Beierenfonds.
De stichting heeft van de belastingdienst de status van Culturele ANBI gekregen, hetgeen betekent dat donaties aftrekbaar zijn voor de belasting.

Een wedstrijdteam van vrijwilligers doet mee aan wedstrijden met andere traditionele zeilschepen en verdedigt aldus de Warmondse maritieme eer. Zo is de Hylke Tromp bijvoorbeeld ook te zien tijdens de Turfrace van 28 t/m 30 september.

De stichting stelt de boot beschikbaar voor gratis zeiltochten voor goede doelen, waarbij vrijwilligers van zeilvereniging De Balgerij de bemanning vormen.
Door een vernuftige constructie kunnen in het ruim zitbanken gecreëerd worden, zodat 12 gasten veilig en breeduit kunnen meezeilen.

Op beperkte schaal is de Hylke Tromp op aanvraag ook inzetbaar voor betaalde recreatieve tochten; op die manier worden gelden verworven voor groot onderhoud en verzekering.

De Hylke Tromp is er ook voor u!
Wilt u Vriend van de Hylke Tromp worden? Wilt u eens meezeilen? Wilt u een goed doel aanmelden voor een zeiltocht? Wilt u foto’s en een film van een zeilende Hylke zien? Ga dan naar www.hylketromp.nl.

Ook op deze website?